Фото без опису

Що таке «патронат над дитиною»?

Це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на   період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

 

Що дає послуга «патронат над дитиною» самій дитині?

- забезпечує захист її прав;

- надає дитині та її сім’ї послуги, спрямовані на повернення дитини у сім’ю та забезпечення найкращих інтересів дитини.

 

Хто підтримує дитину в сім’ї патронатного вихователя?

 

З моменту влаштування дитини під патронат саме патронатний вихователь несе повну відповідальність за життя, збереження та поліпшення здоров’я дитини. Він професійно та майстерно налагоджує стосунки з дитиною, яку розлучено зі своїми батьками, оцінює її потреби, створює сприятливі, комфортні умови для розвитку та соціально-психологічної реабілітації дитини, формує чи підтримує важливі для неї родинні стосунки, а також готує дитину до повернення у свою родину або допомагає налагодженню контактів дитини з її новою сім’єю.  

Так як послуга має надаватися на високому професійному рівні, особи, які виявили бажання стати патронатними вихователями (кандидати у патронатні вихователі), мають відповідати визначеним законодавством вимогам, а також пройти спеціальне навчання.

Що це дасть для дитини?                                                                                             Безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

Що це дасть батькам дитини?

Можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини.

Що це дасть для України?

Утвердить сімейні цінності, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через СЖО не можуть проживати у власних родинах.

 

Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме: – новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі; – підкинуті, знайдені діти; – безпритульні діти; – діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров‘ю; – діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження; – діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні; – діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій в зоні АТО; – інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них. Одночасно під патронат в одну сім’ю влаштовується виключно один випадок: діти (не залежно від їх кількості), які є братами-сестрами, або до влаштування під патронат проживали в одній родині.

 

Діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Діти, старші 14 років, влаштовуються за їхньої власної згоди та згоди патронатних вихователів.

 

 Хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат?

 

Ініціатором влаштування дитини під патронат можуть бути: – батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах; – сама дитина; – соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах; – працівник служби у справах дітей; – вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери; – будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.

 

 Який термін перебування дитини в патронаті?

 

Оптимальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Які основні завдання патронатних вихователів? – забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї; – соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини; – створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини; – підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які права патронатних вихователів?

– брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім’ю та індивідуального плану захисту дитини; – отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім’ю; – визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини; – отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини; – на супервізію та професійну підтримку; – представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини; – звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім’ї; – відмовити у влаштуванні в свою сім’ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних; – відпочивати у місці й у період оздоровлення влаштованих і біологічних дітей; – отримувати пільги передбачені чинним законодавством.

 Які обов’язки патронатних вихователів?

– нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан; – дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім’ї; – дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.

Яку підтримку будуть отримувати патронатні вихователі?

Патронатні вихователі отримують грошову допомогу (за надання послуг та утримання дітей відповідного віку і кількості) та професійну підтримку.

 

Якщо Ви бажаєте підтримати дитину та стати патронатним вихователем, вам необхідно звернутися до фахівця із соціальної роботи Олишівської селищної ради  та надати відповідний пакет документів:

•        заяву;

•        копію свого паспорта та кандидата у помічники патронатного вихователя;

•        копію трудової книжки (за наявності);

•        висновки про стан свого здоров’я та кандидата у помічники патронатного вихователя;

•        довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, у т.ч. і для осіб, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

•        довідки про відсутність судимості, у т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

•        документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

•        письмову згоду на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.