ПОВІДОМЛЕННЯ
про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад
на офіційному веб-сайті Олишівської селищної ради

 Олишівська селищна  рада  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного спеціаліста – соціального інспектора
Вимоги до кандидата: громадянство  України; вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра; знання чинного законодавства, інших актів законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків; вільне володіння державною мовою; володіння  персональним комп’ютером на рівні користувача, знання основних програм роботи на комп’ютері; стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах в органах праці та соціального захисту населення не менше 2-х років; вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи :
-       заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ;
-       заповнену особову  картку форми П-2ДС з відповідними додатками;
-       дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
-       копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
-       копію документів, які посвідчують особу;
-       копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
-       копію трудової книжки;
-       згоду на збір та обробку персональних даних;
-       декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua) та роздруковану з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад органів місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад Олишівської  селищної  ради.

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
-  визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
-в інших випадках, установлених чинним законодавством.

Подати документи для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади можна за адресою: вул. Чернігівська, 3 смт Олишівка, Чернігівського району Чернігівської області,15575, контакті телефони: (0462) 68-09-31; (0462) 68-09-42.