Право на вступ до ліцею мають юнаки та дівчата – громадяни України
незалежно від місця їх проживання, яким у рік зарахування виповнюється 13-
14 років (7 клас) або 15-16 років (9 клас) та закінчили у рік вступу відповідно 7 або 9
класи загальноосвітнього навчального закладу; придатні за станом здоров’я
навчатися у ліцеї та по його закінченні зобов’язуються продовжити навчання у
вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України або
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.
Перевага при вступі надається дітям, чиї батьки загинули при виконанні
службових обов’язків, дітям-сиротам або позбавленим батьківського піклування, а
також дітям військовослужбовців та постраждалим від російсько-української війни.
Іншу інформацію про вступ на навчання можна отримати на сайті Київського

військового ліцею kvl.mil.gov.ua

та за телефонами 066-366-15-20, 063-643-38-90.