ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ

    АТ «Укртрансгаз» Мринське виробниче управління підземного зберігання газу оголошує про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від виробничого майданчику: Компресорна станція Олишівка, що розташована в Чернігівській області, Чернігівському районі, смт.Олишівка.

     Дані щодо юридичної особи: АТ «Укртрансгаз», сертифіковане по міжнародній системі якості ISO 14001; адреса: 01021, м.Київ, Кловський Узвіз; керівник Товариства – Р. Ю. Малютін; тел./факс: (044) 461-20-01 / (044) 461-20-11. Вид економічної діяльності - 52.10 Складське господарство.

     Компресорна станція (КС) Олишівка призначена для компримування та закачування газу в Олишівське підземне сховище газу (ПСГ) у весняно-літній період, а також для відбору газу із ПСГ, його очищення, осушення, компримування й подачу в магістральний газопровід в осінньо-зимовий період. 

      КС Олищівка обєднує три зв’язаних між собою технологічними комунікаціями та спільними виробничими завданнями проммайданчики:

- проммайданчик компресорного цеху, на якому зосереджено основне обладнання для транспорту газу магістральним газопроводом;

- маслогосподарство компресорного цеху;

- вузол підключення компресорної станції до магістрального газопроводу «Брянськ-Київ», в межах якого розташовано запірну арматуру вхідного й вихідного газопроводу та їх байпасів, перемички.

     Джерелами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря є технологічні свічі, газомотокомпресори, площадки обв’язки ГПА, акумуляторна компресорного цеху, дихальні труби та люки ємностей зберігання масла.

       Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин, що можуть виділятися від КС Олишівка, складають (т/рік): азоту оксиди – 179,551484; вуглецю оксид – 69,058262, вуглецю діоксид – 16787,64395; азоту (1) оксид (N2O) – 0,690585; вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець–6,905829; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та інш.) – 0,0000700262621; метан – 30,428005, натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) – 0,008760.

     На межі санітарно-захисної зони КС Олишівка концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми.

      Збір зауважень громадських організацій та окремих питань щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами викидів компресорної станції Олишівка протягом 30 днів із моменту опублікування даного повідомлення проводить Чернігівська обласна державна адміністрація за адресою:14000, м.Чернігів, вул.Шевченка,7, тел. (0462)  67-50-71, 67-50-58, е-mail : post@regadm.gov.ua.

    

                                                                                        АТ «Укртрансгаз» Мринське ВУПЗГ