Пріоритетні цілі (технічні завдання), відповідно до яких розробляються та подаються проекти «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівській області, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Номер та назва технічного завдання

з/п

 

1.

1.2. Забезпечення населення якісною питною водою

2.

1.7. Поліпшення умов надання соціальних послуг установами сфери

 

соціального захисту населення

3.

1.16.  Модернізація  мережі  закладів  охорони  здоров’я  області,  що

 

надають первинну медико-санітарну допомогу

4.

1.19.   Поліпшення   умов   отримання   населенням   послуг   у

 

багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров’я

5.

1.20. Розширення мережі для своєчасного надання екстреної медичної

 

допомоги

6.

1.22. Будівництво та реконструкція спортивних споруд

7.

1.23. Будівництво спортивних майданчиків для масового використання

8.

1.24.   Створення   безпечного   і   комфортного   середовища   для

 

оздоровлення та відпочинку дітей в області

9.

1.27.  Поліпшення  умов  перебування  учнів  у  загальноосвітніх

 

навчальних закладах області

10.

1.28. Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами

 

навчання

11.

1.29. Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині

12.

1.30. Підвищення  рівня  охоплення  дітей  дошкільною  освітою  та

 

поліпшення її якості

13.

1.31. Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх

 

якості

14.

2.6. Проведення енергоефективних заходів у закладах комунальної

 

форми власності