Додаток 4

                                                                                 до Положення про порядок         

                                                                                 ініціювання та подання      

                                                                                 проєктів «Всеукраїнського

                                                                                 громадського бюджету»

                                                                                 Чернігівської області

                                                                                 (пункт 8 розділу IV)

 

 

 

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТУ

«ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(лист*, готується заявником на фірмовому бланку і видається органом місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проєкту)

 

Шановний  ПІБ ІНІЦІАТОРА ПРОЄКТУ!

__________назва заявника___________________ цим листом надає згоду виступити Заявником проєкту «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівської області «Назва проєкту ВГБ» загальною вартістю ______ тис. грн та відповідно до Положення про порядок ініціювання та подання проєктів «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від_______________ № ____, в разі визначення проєкту переможцем Конкурсу, підтверджує спроможність забезпечити реалізацію проєкту, подальше його поточне утримання та надання співфінансування в обсязі _____ відсотків, що становить ______тис. гривень.

Додаток до листа:

  1. інформація про право власності на об’єкт та балансоутримувача до якого перейде майно після завершення реалізації проєкту;
  2. інше.

 

Посада керівника заявника

______________

(дата, підпис)

_______________

(ініціали, прізвище)

М.П.

 

 

* лист завантажується ініціатором проєкту в електронну систему у сканованому вигляді окремим файлом у форматі PDF, як додаток.

 

                                         Додаток 5

                                                                                                                 до Положення про порядок         

                                                                                 ініціювання та подання      

                                                                                 проєктів «Всеукраїнського

                                                                                 громадського бюджету»         

                                                                                 Чернігівської області

                                                                                 (пункт 4 розділу IV)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

Заповнити: керівник головного розпорядника бюджетних коштів                                                                                  

_____________________

(підпис, ПІБ)                                                                                    

_____________

(дата)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

Заповнити: керівник замовника, відповідального за реалізацію проєкту                                             

_____________________

(підпис, ПІБ)                                                                                   

_____________

(дата) 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації проєкту №_____ «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівської області  20__ року:

"__________________________________________________________________________________"

№ п/п

Найменування заходів

20__ рік

20__ рік

Примітка

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

1

Нарада за участю ініціатора та Команди (щомісячно, за потребою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Попередній план закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Погодження кошторису проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Погодження технічних вимог до ел. закупівель у системі Prozorro (відповідно до к-ті закупівель)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 5

5

Погодження календарного плану (коригування при потребі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Проведення ел. закупівель у системі Prozorro, підписання договорів (відповідно до к-ті закупівель)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Реалізація проєкта (виконання робіт: закупівля товарів та послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Урочисте відкриття реалізованого  проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Щоквартальний звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Річний звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнити: ініціатор проєкту ВГБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ (підпис, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * календарний план реалізації проєкту заповнюється та затверджується ініціатором проєкту та розпорядником бюджетних коштів (виконавцем проєкту) в разі визначення проєкту переможцем Конкурсу Всеукраїнського громадського бюджету.