Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в черговий раз нагадує про дотримання законодавства у сфері захисту рослин.

Статтею 18 Закону України «Про захист рослин» визначено права та обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин, а саме допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин щороку.

Згідно Порядку  одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням,  застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746, підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров’я.

Наказом Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області № 177 від 22.03.2021 року введено в дію розмір плати за послуги затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25.02.2021 року № 395.

За детальною інформацією можна звернутися до відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області за адресою: 14000 м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 41.

Телефон для довідок: +38-0462-67-67-72.

Зразки вищезазначених документів додаються.

Начальнику Головного управління      Держпродспоживслужби

                                                                       в Чернігівській області

                                                                       Ю. ПАВЛІШЕН

 

 

 

Заява

на проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення   робіт з пестицидами і агрохімікатами та одержання допуску (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

 

Заявник:_____________________________________________________________

                                     (для юридичної особи –поштовий індекс, повне найменування, місцезнаходження)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________                           (посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

 

________________________________________________________________________________________________

 (для фізичної особи підприємця – поштовий індекс, повне найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові)

 

________________________________________________________________________________________________

                              

________________________________________________________________________________________________

 

Номер телефону (мобільний)    _______________________________

 

Форма власності:    ___________          E-mail: _____________   

ідентифікаційний код в ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний  номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), (за його наявності)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Просить провести навчання працівників:

  (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), дата висновку медичної комісії) 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________

3.____________________________________________________

 

як такі, що пройшли медогляд, допущені медичною комісією на право роботи пов’язаної із транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

Керівник                                            МП             ПІБ

 

“____”___________ 20_____р.

         

 

Список

 

Працівників_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , які безпосередньо взяли участь у проходженні спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

 

 

Дата ___________________

 

п/п

 

ПІБ

 

Посада

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер з охорони праці                    _____________               _______________

                                                      (підпис)                                        (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                                         МП                                         ______________

                                                                                                                   (ПІБ)

                                       

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток №1                                         

до Порядку видачі допуску (посвідчення)

на право роботи, пов’язаної  з        

транспортуванням, зберіганням,

застосуванням та торгівлею

пестицидами і агрохімікатами

 

 

Медична книжка

Особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами

Прізвище _____________________________________________

Ім’я, по батькові _______________________________________

Рік народження ________________________________________

Місце роботи __________________________________________

Посада _______________________________________________

З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами_________

______________________________________________________

Підпис володільця книжки_______________________________

Висновок медичної комісії ______________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Голова медичної комісії _________________________________

                                                       Прізвище, ім’я, по батькові, підпис

 

 

МП

Дата видачі книжки _______________ 20__р.

Термін дії до _________________ 20___р.