Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15 квітня 2021 року № 1401-IX (далі – Закон) забезпечено рівні можливості матері і батька у догляді за дитиною та запроваджується новий вид відпустки.

Так, відповідно зазначеного Закону одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Порядок надання відпустки при народженні дитини затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 693 (далі – Порядок).

Слід відзначити, що у цьому Порядку визначені терміни «одинока мати», «одинокий батько» та «інший повнолітній родич дитини». Правовий статус поняття «одинокий батько» до цього часу не був врегульований законодавством.

Таким чином, відповідно до Порядку:

одинока мати — мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком;

одинокий батько — батько дитини, матір якої померла, відповідно до рішення суду позбавлена батьківських прав, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, якщо ця дитина не була усиновлена іншою жінкою;

інший повнолітній родич дитини — повнолітній рідний брат або сестра.

Наведені терміни вживаються стосовно дитини, у зв’язку з народженням якої надається відпустка.

Відпустка при народженні дитини надається лише одній з вищевказаних осіб.

Відпустка надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більш як 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Відпустка при народженні дитини надається власником або уповноваженим ним органом, тобто роботодавцем, на підставі письмової заяви відповідної особи.

Зазначені особи під час подання заяви про надання відпустки зобов’язані надати власнику або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Одночасно з подачею вищевказаної копії пред’являються документи в залежності від категорії особи, яка подає заву про відповідну відпустку, а саме:

♦ чоловік, дружина якого народила дитину – свідоцтво про шлюб.

♦ батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, – довідку про реєстрацію місця проживання.

♦ баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати якої є одинокою – заяву одинокої матері, в якій зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною, із їх числа.

Для підтвердження статусу «одинокої матері» такі особи також додають копію витягу з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини чи довідки про народження із зазначенням відомостей про батька дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України або свідоцтво про смерть батька дитини чи рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

♦ баба, дід або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, батько якої є одиноким, – заяву одинокого батька, в якій засвідчується невикористання ним такої відпустки та зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною, із їх числа.

Для підтвердження статусу «одинокого батька» такі особи також додають свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини був звільнений та працевлаштований на інше підприємство (в установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує найману працю, до заяви про надання відпустки повинен додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи. У разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.

Відпустка не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини.

Граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час відпустки не може перевищувати трьох днів з дня її початку.

Нормативна база

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15 квітня 2021 року № 1401-IX;

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини» від 07 липня 2021 р. № 693.

 

Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги