26 жовтня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній занятості населення, у тому числі молоді та впровадження нових активних програм на ринку праці» 21 вересня 2022 року № 2622-IX (далі – Закон).

Відповідно до цього Закону збільшується мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання права на допомогу по безробіттю, з 6 до 7 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної.

Вимоги до страхового стажу

Цим Законом встановлюється тривалість виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу особи:

 до 3 років – 180 календарних днів;

 від 3 до 6 років – 210 календарних днів;

 від 6 до 12 років – 240 календарних днів;

 від 12 до 18 років – 270 календарних днів;

 від 18 до 24 років – 300 календарних днів;

 від 24 до 30 років – 330 календарних днів;

 понад 30 років – 360 календарних днів.

Період виплати допомоги по безробіттю внутрішньо-переміщених осіб, які не мають не мають відомостей про періоди трудової діяльності, заробітку плату та страховий стаж, а також для молоді у віці до 35 років складатиме 120 днів.

Розмір допомоги

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати, залежно від страхового стажу:

♦ до 3 років – 50 відсотків;

♦ від 3 до 6 років – 55 відсотків;

♦ від 6 до 12 років – 60 відсотків;

♦ від 12 до 18 років – 65 відсотків;

♦ від 18 до 24 років – 70 відсотків;

♦ від 24 до 30 років – 75 відсотків;

♦ понад 30 років – 80 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

- перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100 відсотків;

- надалі – 50 відсотків.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи (служби) за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін (на 30 календарних днів – з дня призначення);

2) звільнення з останнього місця роботи (служби) з підстав, передбачених статті 79 пунктами 7-7 -3 частини першої статті 36, пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пунктів 5 та 6 частини першої) і 45 Кодексу законів про працю України, пунктами 3, 4, 4 -1 частини першої статті 84 Закону України "Про державну службу", пунктами 6 і 10 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію", пунктами 3, 3 -1 , 5 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру", пунктами 3-3 -2 частини першої статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами (на 60 календарних днів – з дня призначення);

3) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю (на 90 календарних днів – з дня виявлення відповідного факту);

4) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню (на 15 календарних днів);

5) перереєстрації безробітного, якщо попередню реєстрацію припинено у зв’язку з невідвідуванням без поважних причин (непідтвердження без поважних причин наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, більше 30 робочих днів (на 30 календарних днів);

6) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (на 30 календарних днів).

Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи (служби) за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, призначається відповідно до частин першої та третьої цієї статті, і її виплата починається з 31-го календарного дня.

 

Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги